×
Sunday 14th of August 2022

Sai Baba Chalisa in Telugu and English Lyrics


Sai Baba Chalisa Lyrics in Telugu

సాయిబాబా చాలీసా

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్తదిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం
త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయీ కరుణించి కాపాడోయి
దర్శన మియ్యగరావయ్య ముక్తికి మార్గం చూపుమయా

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

కఫిని వస్త్రము ధరియించి భుజమునకు జోలీ తగిలించి
నింబ వృక్షము ఛాయలలో ఫకీరు వేషపుధారణలో
కలియుగమందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేర్పితివి
షిరిడీ గ్రామం నీ నివాస భక్తుల మదిలో నీ రూపం

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

చాంద్ పాటిల్ ను కలుసుకుని అతని బాధలు తెలుసుకొని
గుఱ్ఱము జాడ తెలిపితివి పాటిల్ బాధను తీర్చితివి
వెలిగించావు జ్యోతులను నీవుపయోగించీ జలము
అచ్చెరువొందెను ఆ గ్రామం చూసి వింతైన ఆ దృశ్యం

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

బాయిజా చేసెను నీ సేవ ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా
నీ ఆయువును బదులిచ్చి తాత్యాను నీవు బ్రతికించి
పశుపక్షులను ప్రేమించి ప్రేమతో వాటిని లాలించి
జీవులపైన మమకారం చిత్రమయా నీ వ్యవహారం

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

నీ ద్వారములో నిలిచిని నిన్నే నిత్యము కొలిచితిని
అభయము నిచ్చి బ్రోవుమయా ఓ షిరిడీశా దయామయా
ధన్యము ద్వారక ఓ మాయీ నీలో నిలిచెను శ్రీసాయి
నీ ధుని మంటల వేడిమికి పాపము పోవును తాకిడికి

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

ప్రళయ కాలము ఆపితివి భక్తులను నీవు బ్రోచితివి
చేసి మహామ్మారీ నాశం కాపాడి షిరిడి గ్రామం
అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి లీలా మహాత్మ్యం చూపించి
శ్యామాను బ్రతికించితివి పాము విషము తొలగించి

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

భక్త భీమాజీకి క్షయరోగం నశియించే అతని సహనం
ఊదీ వైద్యం చేసావు వ్యాధిని మాయం చేసావు
కాకాజీకి ఓ సాయి విఠల దర్శన మిచ్చితివి
దామూకిచ్చి సంతానం కలిగించితివి సంతోషం

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

కరుణాసింధూ కరుణించు మాపై కరుణా కురిపించు
సర్వం నీకే అర్పితము పెంచుము భక్తి భావమును
ముస్లిమనుకొని నిను మేఘా తెలుసుకుని అతని బాధ
దాల్చి శివశంకర రూపం ఇచ్చావయ్యా దర్శనము

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

డాక్టరుకు నీవు రామునిగా బల్వంతుకు శ్రీదత్తునిగా
నిమోనుకరకు మారుతిగా చిడంబరకు శ్రీగణపతిగా
మార్తాండకు ఖండోబాగా గణూకు సత్యదేవునిగా
నరసింహస్వామిగా జోషికి దర్శనము మిచ్చిన శ్రీసాయి

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

రేయి పగలు నీ ధ్యానం నిత్యం నీ లీలా పఠనం
భక్తితో చేయండి ధ్యానం లభించును ముక్తికి మార్గం
పదకొండు నీ వచనాలు బాబా మాకివి వేదాలు
శరణణి వచ్చిన భక్తులను కరుణించి నీవు బ్రోచితివి

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

అందరిలోన నీ రూపం నీ మహిమా అతిశక్తిమాయం
ఓ సాయి మేఘ మూఢులము ఒసగుమయా నీవు జ్ఞానమును
సృష్టికి నీవేనయ మూలం సాయి మేము సేవకులం
సాయి నామము తలచెదము నిత్యము సాయిని కొలిచెదము

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

భక్తి భావన తెలుసుకొని సాయిని మదిలో నిలుపుకొని
చిత్తముతో సాయీ ధ్యానం చేయండీ ప్రతినిత్యం
బాబా కాల్చిన ధుని ఊది నివారించును అది వ్యాధి
సమాధి నుండి శ్రీసాయి భక్తులను కాపాడేనోయి

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితములు
వినండి లేక చదవండి సాయి సత్యము చూడండి
సత్సంగమును చేయండి సాయి స్వప్నము పొందండి
భేద భావమును మానండి సాయి మన సద్గురువండి

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

వందనమయ్యా పరమేశా ఆపద్భాందవ సాయీశా
మా పాపములా కడతేర్చు మా మది కోరిక నెరవేర్చు
కరుణామూర్తి ఓ సాయి కరుణతో మమ్ము దరిచేర్చోయి
మా మనసే నీ మందిరము మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం

షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో ||

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు షిరిడీ సాయినాథ మహరాజ్ కి జై !!


Sai Baba Chalisa Lyrics in English

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho
Dattha Digamara avataram neelo srushti vyavaharam
Thrimurthi roopa O Sai, karuninchi Kapadoi
Darsanameeyaga Ravayya Mukthiki Margam Choopavaya

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Kafini vasthramu dharayinchi, Bhujamuku Joli thagilinchi
Nimba vrukshavu chayalo, Fakeeru Veshapu dharalo
Kalyugamanduna velisithivi, Thyagam Sahanam nerpithivi
Shirdi gramam Nee vaasam, Bhakthula madilo nee roopam

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Chand patil nu kalusukuni, athani badhalu telusukuni
Gurramu jaada telipithivi, patil badhani theerchithivi
Veliginchavu jyothulanu, neevupayoginchi jalamu
Accheruvondanu aa gramam, chusi vinthayna aa drusyam

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Baija chesenu nee seva, prathi phalamu icchavu O Deva
Nee aayuvu nu badulicchi, tatya nu neevu brathikinchi
Pasupakshulanu preminchi, prematho vatini lalinchi
Jeevula paina mamakaram, chithramaya nee vyavaharam

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Nee dvaramu lo nilichithini, ninne nithyamu kolichithini
Abhayamunicchi brovumaya O Shirdi dayamaya
Dhanyamu Dwaraka O Mai, neelo nilichenu Sri Sai
Nee dhuni mantala vedimiki, papamu povunu thakidiki

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Pralaya kalamu aapithivi, Bhakthulanu neevu brochithivi
Chesi mahammari nasanam, kapadi Shirdi gramam
Agnihothriki sasthriki, leela mahathyam chupinchi
Shyamanu brathikinchithivi, pamu vishamunu tholaginchi

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Bhaktha Bheemajiki kshaya rogam, nasiyinchi athani sahanam
Udi vadyamu chesavu, vyadhini mayam chesavu
Kakajiki O Sai, Vitahla darsanam icchithvi
Damuku icchi santhanam, kaliginchithivi santhosham

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Karuna sindhu karuninchu, maa pai karuna kuripinchu
Sarvamu neeku arpithamu, penchumu bhakthi bhavamunu
Muslim anukoni ninu megha, telusukuni athani badha
Dalchi shiva shankara roopam icchavayya darsanamu
Doctor ku neevu Ramuni ga, Balvanthuku Sri Datthuni ga
Nimonkar ku Maruthi ga, Chindambar ku Sri Ganapthi ga
Marthand ki Khandoba ga, Ganu ki Satya devuniga
Narsimha Swamiga Joshi ki, Dharsanam icchenu Sri Sai

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Reyi pagalu nee dhyanam, Nithyamu nee leela patahnam
Bhakthi tho cheyandi dhyanam, lambinchunu mukthi ki margam,
Padhakondu nee vachanalu, Baba maakavi vedalu
Saran ani vacchina bhakthulanu, karuninchi neeve brochithivi

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Andari lona nee roopam, nee mahima athi sakthi mayam
O Sai memu mooduhlamu, Osagumaya neevu gyanamu nu
Srushtiki neeve naya moolam, Sai memu sevakulam
Sai namamu thalechedamu, Nithyamu Sai ni kolachedamu

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Bhakthi Bhavana telusukuni, Sai ni madilo nilupukoni
Chitthamu tho Sai dhyanam cheyalandi prathi nityam
Baba kalchina Dhuni udi, nivarinchunu athi vyadhi
Samadhi nundi Sri Sai, bhakthulanu Kapadenoyi

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Mana prasnalaku jawabulu, thelupunu Sai charithamulu
Vinandi randi chadavandi, Sai margamu chudandi
Satsangamu nu cheyandi, Sai swapnamu pondandi
Bedha bhavamu manandi, Sai mana Sadguruvu andi

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Vandanamayya Paramesa, Aapadbhandhava Sai Eesa
Ma papamulu kadatherchu, ma madi korika neraverchu
Karuna moorthi O Sai, karunatho mammu daricherchoi
Ma manase nee mandhiramu, ma palukule neeku naivedyam
Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho
Dattha Digamara avataram neelo srushti vyavaharam
Thrimurthi roopa O Sai, karuninchi Kapadoi
Darsanameeyaga ravayya mukthiki margam chupavaya

Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ||

Om Shri Satchidananda Samarth Sadguru Sainath Maharaj ki Jai!
Om Shanthi Shanthi Shanthi hiLeave a Reply

Your email address will not be published.

you may also like

  • May 26, 2022
Sri Venkatesa Mangalasasanam Lyrics in English
  • May 24, 2022
Slokas and Mantras for Daily Life Routine
  • May 21, 2022
Soundarya Lahari Lyrics in English