×
Monday 29th of May 2023

Nuga Best Products Wholesale

துளசி கவசம்


Thulasi Kavasam Lyrics in Tamil

துளசி கவசம்

॥ துளஸீகவசம் 1 ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
அஸ்ய ஶ்ரீதுளஸீகவசஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமஹாதே³வ ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீதுளஸீ தே³வதா ।
மம ஈப்ஸிதகாமநாஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக:³ ।
துளஸீ ஶ்ரீமஹாதே³வி நம: பங்கஜதா⁴ரிணி ।
ஶிரோ மே துளஸீ பாது பா⁴லம் பாது யஶஸ்விநீ ॥ 1॥

த்³ருʼஶௌ மே பத்³மநயநா ஶ்ரீஸகீ² ஶ்ரவணே மம ।
க்⁴ராணம் பாது ஸுக³ந்தா⁴ மே முக²ம் ச ஸுமுகீ² மம ॥ 2॥

ஜிஹ்வாம் மே பாது ஶுப⁴தா³ கண்ட²ம் வித்³யாமயீ மம ।
ஸ்கந்தௌ⁴ கஹ்லாரிணீ பாது ஹ்ருʼத³யம் விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 3॥

புண்யதா³ மே பாது மத்⁴யம் நாபி⁴ம் ஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ।
கடிம் குண்ட³லிநிம் பாது ஊரூ நாரத³வந்தி³தா ॥ 4॥

ஜநநீ ஜாநுநீ பாது ஜங்கே⁴ ஸகலவந்தி³தா ।
நாராயணப்ரியா பாதௌ³ ஸர்வாங்க³ம் ஸர்வரக்ஷிணீ ॥ 5॥

ஸங்கடே விஷமே து³ர்கே³ ப⁴யே வாதே³ மஹாஹவே ।
நித்யம் ஹி ஸந்த்⁴யயோ: பாது துளஸீ ஸர்வத: ஸதா³ ॥ 6॥

இதீத³ம் பரமம் கு³ஹ்யம் துலஸ்யா: கவசாம்ருʼதம் ।
மர்த்யாநாமம்ருʼதார்தா²ய பீ⁴தாநாமப⁴யாய ச ॥ 7॥

மோக்ஷாய ச முமுக்ஷூணாம் த்⁴யாயிநாம் த்⁴யாநயோக³க்ருʼத் ।
வஶாய வஶ்யகாமாநாம் வித்³யாயை வேத³வாதி³நாம் ॥ 8॥

த்³ரவிணாய த³ரித்³ராணாம் பாபிநாம் பாபஶாந்தயே ॥ 9॥

அந்நாய க்ஷுதி⁴தாநாம் ச ஸ்வர்கா³ய ஸ்வர்க³மிச்சி²தாம் ।
பஶவ்யம் பஶுகாமாநாம் புத்ரத³ம் புத்ரகாங்க்ஷிணாம் ॥ 10॥

ராஜ்யாய ப்⁴ரஷ்டராஜ்யாநாமஶாந்தாநாம் ச ஶாந்தயே ।
ப⁴க்த்யர்த²ம் விஷ்ணுப⁴க்தாநாம் விஷ்ணௌ ஸர்வாந்தராத்மநி ॥ 11॥

ஜாப்யம் த்ரிவர்க³ஸித்³த்⁴யர்த²ம் க்³ருʼஹஸ்தே²ந விஶேஷத: ।
உத்³யந்தம் சண்ட³கிரணமுபஸ்தா²ய க்ருʼதாஞ்ஜலி: ॥ 12॥

துளஸீகாநநே திஷ்ட²ந்நாஸீநோ வா ஜபேதி³த³ம் ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ததை²வ மம ஸந்நிதி⁴ம் ॥ 13॥

மம ப்ரியகரம் நித்யம் ஹரிப⁴க்திவிவர்த⁴நம் ।
யா ஸ்யாந்ம்ருʼதப்ரஜா நாரீ தஸ்யா அங்க³ம் ப்ரமார்ஜயேத் ॥ 14॥

ஸா புத்ரம் லப⁴தே தீ³ர்க⁴ஜீவிநம் சாப்யரோகி³ணம் ।
வந்த்⁴யாயா மார்ஜயேத³ங்க³ம் குஶைர்மந்த்ரேண ஸாத⁴க: ॥ 15॥

ஸாঽபி ஸம்வத்ஸராதே³வ க³ர்ப⁴ம் த⁴த்தே மநோஹரம் ।
அஶ்வத்தே² ராஜவஶ்யார்தீ² ஜபேத³க்³நே: ஸுரூபபா⁴க் ॥ 16॥

பலாஶமூலே வித்³யார்தீ² தேஜோঽர்த்²யபி⁴முகோ² ரவே: ।
கந்யார்தீ² சண்டி³காகே³ஹே ஶத்ருஹத்யை க்³ருʼஹே மம ॥ 17॥

ஶ்ரீகாமோ விஷ்ணுகே³ஹே ச உத்³யாநே ஸ்த்ரீவஶா ப⁴வேத் ।
கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந ஶ்ருʼணு ஸைந்யேஶ தத்த்வத: ॥ 18॥

யம் யம் காமமபி⁴த்⁴யாயேத்தம் தம் ப்ராப்நோத்யஸம்ஶயம் ।
மம கே³ஹக³தஸ்த்வம் து தாரகஸ்ய வதே⁴ச்ச²யா ॥ 19॥

ஜபந் ஸ்தோத்ரம் ச கவசம் துளஸீக³தமாநஸ: ।
மண்ட³லாத்தாரகம் ஹந்தா ப⁴விஷ்யஸி ந ஸம்ஶய: ॥ 20॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே துளஸீமாஹாத்ம்யே துளஸீகவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ துளஸீகவசம் 2 ॥

கவசம் தவ வக்ஷ்யாமி ப⁴வஸங்க்ரமநாஶநம் ।
யஸ்ய ஜாபேந ஸித்³த்⁴யந்தி ஸர்வார்தா² நாதியத்நத: ॥ 1॥

துளஸீ பாது மே நித்யம் ஶிரோவக்த்ரோஷ்ட²நாஸிகா: ।
ஶ்ரோத்ரநேத்ரலலாடம் ச ப்⁴ரூகபோலம் நிரந்தரம் ॥ 2॥

ஶ்ரீஸகீ² பாது மே கண்ட²ம் பு⁴ஜௌ வக்ஷஶ்ச கக்ஷகம் ।
ப்ருʼஷ்ட²ம் ச பிட²ரம் ஸர்வம் ஸ்தநம் ஜாநூ ச ஹ்ருʼத்தடம் ॥ 3॥

ஶுபா⁴ பாதூத³ரம் நாபி⁴ம் பார்ஶ்வம் ஹஸ்தாங்கு³லிம் ததா² ।
ஜாட²ரம் வஹ்நிமகி²லம் கு³த³ம் ஜக⁴நகு³ஹ்யகம் ॥ 4॥

பாபஹாரிண்யவது மே ஊரூ ஸ்பி²ங்மாம்ஸஜாநுகம் ।
புண்யதா³ঽவது மே ஜங்கே⁴ பாதௌ³ நாரத³ஸேவிதா ॥ 5॥

யது³க்தம் யச்ச நோக்தம் மே யத்³பா³ஹ்யம் யத்ததா²ந்தரம் ।
ஸர்வாங்க³ம் பாது மே தே³வீ நாராயணமந: ப்ரியா ॥ 6॥

இதீத³ம் கவசம் தி³வ்யம் துலஸ்யா: ஸர்வஸித்³தி⁴க்ருʼத் ।
த்ரிஸந்த்⁴யம் யோ ஜபேத்தஸ்ய ஶ்ரீர்வித்³யாঽঽயுஶ்ச வர்த⁴தே ॥ 7॥

ப்ராசீ: ஷட்³ விலிகே²த்³ரேகா:² உதீ³சீம் பஞ்ச சைவ ஹி ।
ஸங்க்²யாநாம் விம்ஶதிஸ்தத்ர கோஷ்டா²நாம் து ப⁴விஷ்யதி ॥ 8॥

கோஷ்டே² கோஷ்டே² லிகே²த்பாத³ம் மந்த்ரஸ்யாஸ்ய யதா²க்ரமம் ।
பூ⁴ர்ஜே ரோசநயா வித்³வாந் கோஷ்ட²ம் குங்குமமிஶ்ரயா ॥ 9॥

யஸ்ய யந்த்ரமித³ம் மூர்த்⁴நி பு⁴ஜே கண்டே²ঽத²வா ப⁴வேத் ।
ஸங்க்³ராமே வ்யவஹாரே ச சோரவ்யாக்⁴ரப⁴யேஷு ச ॥ 10॥

மாரீப⁴யே வர்ஷப⁴யே நிர்கா⁴த ப⁴யபீடி³தே ।
க்ஷயாபஸ்மாரபீடா³ஸு ஸர்பவ்ருʼஶ்சிகலூல(த )கே ॥ 11॥

தாபஜ்சரேঽத²வா ஶீதே நேத்ரரோகே³ ச து:³ஸஹே ।
ந தஸ்ய கிஞ்சித்³ து³ரிதமிஹாமுத்ர ச ஜாயதே ॥ 12॥

வந்த்⁴யா யா தா⁴ரயேத்³யந்த்ரம் அசிராத்புத்ரிணீ ப⁴வேத் ।
இதீத³ம் கவசம் ப்ரோக்தம் வாதே³ ச விஜயப்ரத³ம் ॥ 13॥

கோ³மயேந ம்ருʼதா³ சைவ நிர்மாய ப்ரதிவாதி³நம் ।
லம்ப³மாநாம் தஸ்ய ஜிஹ்வாம் க்ருʼத்வா ச நிஹயா லிபேத் ॥ 14॥

வாமபாதே³ந சாக்ரம்ய தஜ்ஜிஹ்வாம் கவசம் ஜபேத் ।
அசிராத்தஸ்ய ஜிஹ்வாயா: ஸ்தம்போ⁴ ப⁴வதி ஸம்ஸதி³ ॥ 15॥

வஶ்யமாகர்ஷணம் சைவ ஸ்தம்ப⁴நோச்சாடநே ததா² ।
த்³வேஷணம் மாரணம் சைவ மந்த்ரேணாநேந விந்த³தி । 16॥

விந்யஸ்தகவசோ யஸ்து மந்த்ரராஜேந மந்த்ரிதம் ।
ப⁴க்ஷயேத்து த்வசம் தஸ்ய வாக்பதித்வம் ந ஸம்ஶய: ॥ 17॥

காம்யஸித்³தி⁴ர்மயோக்தா தே மோக்ஷஸித்³தி⁴ம் நிஶாமய ।
யோ நவைஸ்துளஸீபத்ரை: ஸாலக்³ராமஶிலார்சநம் ॥ 18॥

குர்யாத்புருஷஸூக்தேந தஸ்ய மோக்ஷ: கரே ஸ்தி²த: ।
வ்ருʼத்³த⁴பாத்³மத:

 

Also, readLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you may also like

  • May 29, 2023
பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல்கள்
  • May 26, 2023
சேவல் விருத்தம் – அருணகிரிநாதர் அருளியது
  • May 24, 2023
மயில் விருத்தம் – அருணகிரிநாதர் அருளியது